YÖNETİM KURULU

Abdulhamit ATEŞ

BAŞKAN

Burak GÜLLÜCE

BAŞKAN YARD.

Cengizhan ARAZ

GENEL SEKRETER

Muhammet Şems BAYOĞLU

SAYMAN

Ela ÇAĞATAY

HALKLA İLİŞKİLKER ve BİLİŞİM SORUMLUSU